T-bane ankommer Jernbanetorget stasjon i Oslo. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Fornebubanen åpner tidligst i 2024

Åpningen av den planlagte T-banestrekningen fra Fornebu i Bærum til Majorstua i Oslo er utsatt med tre til fire år.

Opprinnelig var planen at den 8,5 kilometer lange underjordiske Fornebubanen skulle åpnes for trafikk i 2021, men tidspunktet er nå forskjøvet til 2024 eller 2025 i reguleringsplanen som Ruter opererer med, melder NRK.Årsaken til tidssprekken er at reguleringsarbeid, forprosjekt og prosjektering ikke har skjedd parallelt, men i påvente av opprettelsen av en byggherreorganisasjon.– Vi har hovedsakelig jobbet med reguleringsplanen til nå. Nå skal det opprettes en etat som tar for seg det videre arbeidet med gjennomføring av banen, sier utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter.Fornebubanen skal etter planen kunne frakte 6.000 passasjerer i timen, en dobling av dagens kapasitet med buss på strekningen. Den skinnegående reisen fra Fornebu til Majorstua blir på 12 minutter.Prisen for det rimeligste alternativet uten ny stasjon på Majorstua er anslått til 6,2 milliarder. Det dyreste alternativet med ny underjordisk T-banestasjon i to etasjer på Majorstua er anslått til 11,4 milliarder.Regjeringen har lovet å dekke 50 prosent av kostnadene. Resten sørger bompenger fra Oslopakke 3 og grunneierbidrag fra Fornebu for. Dessuten skal eierne av tomter langs traseen også bidra økonomisk. (©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også