IMF: - Danmark sliter

Det internasjonale pengefondet påminner verden om at den danske økonomien fortsatt sliter.

IMF-sjef Christine Lagarde - Foto: AP

- Danmark har historisk sett innført mange gode økonomiske og sosiale tiltak. Samtidig har den økonomiske veksten vært svak over en lengre periode, skriver det internasjonale pengefondet (IMF) i en oppdatering, ifølge CNBC.IMF sammenligner Danmark med både Sverige og Tyskland og peker på at situasjonen er ganske forskjellig i de to nabolandene.Forrige uke utalte den danske finansministeren at situasjonen for den danske økonomien ventes å bli verre enn tidligere antatt.Mens det danske finansdepartementet tidligere ventet en BNP-vekst på 1,9 prosent i 2016 og 2,0 prosent i 2017, ser det nå for seg en vekst på henholdsvis 1,1 og 1,7 prosent. Det internasjonale pengefondet venter samtidig en økonomisk vekst på 1,3 prosent i 2016 og 1,6 prosent i 2017.Til sammenligning ventes den tyske økonomien å vokse med 1,7 prosent i 2016 mens den svenske økonomien ventes å vokse med hele 3,8 prosent.Det internasjonale pengefondet mener en stigende gjennomsnittsalder i det danske arbeidslivet er en medvirkende faktor til situasjonen.Samtidig pekes det på at den danske økonomien har blitt negativt påvirket av oljekrisen, siden landet produserer en betydelig andel olje og gass i Nordsjøen.