Trafikk på E18. NTB Scanpix / NTB Scanpix

Lastebileiere ønsker ikke ny E18 i Oslo og Akershus

Norsk Lastebileierforbund vil ikke at 36 milliarder kroner skal brukes på E18 gjennom Asker og Bærum. Lastebileierne vil heller ha bedre omkjøringsveier rundt Oslo.

– Du kan egentlig sammenligne det med ei trakt som du bare utvider i den ene enden, sier fylkesleder i Norsk Lastebileierforbund (NLF) Oslo og Akershus, Harry Nilsen, til NRK. Veikapasiteten skal økes mellom Sandvika og Lysaker, men det er ikke planlagt noen videre utbygging fra Lysaker gjennom Oslo.– Og det er fra Lysaker og inn til Oslo hovedproblemet ligger. Det er der trafikken som skal inn til Oslo og gjennom Oslo hoper seg opp, sier han.Forhandlingene mellom Oslo og Akershus om Oslopakke 3 skulle egentlig vært sluttført 10. mai, men går nå på overtid. Målet for partene er fremdeles å bli enige om en avtale som kan legges fram for bystyre og fylkesting innen sommerferien.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også