Dronen var bare få meter unne å treffe flyet, som hadde en hastighet på rundt 450 kilometer i timen. Nestenulykken 26. april inntraff på omtrent 1.600 meters høyde, melder .– Det ser vi på som en alvorlig luftfartshendelse, og det er blitt anmeldt til politiet umiddelbart, sa lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup ved Avinor, Bergen lufthavn.Så langt står politiet uten mistenkte, og lensmann Oddbjørn Dyrdal i Os sier slike saker er vanskelige å etterforske.– Droner kan kjøpes i alle mulige varianter, med ulik kvalitet og rekkevidde. I dag har vi ikke oversikt over hvem som har droner med større rekkevidde, sier Dyrdal. Han ser for seg en lisensordning for å anskaffe droner etter et register med oversikt over droner med stor rekkevidde.Bruk av droner som er utenfor synsrekkevidde, krever at operatøren er godkjent og registrert av Luftfartstilsynet. Tilsynet har foreløpig ikke sett noe behov for en lisensordning, men vil vurdere om det kan bli nødvendig på sikt. (©NTB)