Lufthansa stanser fly til Venezuela

Det tyske flyselskapet Lufthansa stanser sine flyginger til Venezuelas hovedstad på grunn av den økonomiske situasjonen i landet.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Lufthansa flyr tre ganger i uken fra Frankfurt til Caracas, men fra og med 17. juni stanser de alle flyginger inntil videre. Årsaken er Venezuelas økonomiske situasjon, og vanskeligheter knyttet til overføring av valuta, ifølge en talsperson i Lufthansa.Landet er rammet av en økonomiske krise og en kraftkrise. Inflasjonen i Venezuela er i år ventet å nå 700 prosent. Det er matmangel i landet, og lave oljepriser gjør det vanskelig for myndighetene å skaffe inntekter.Et antall utenlandske selskaper har vært nødt til å stanse eller bremse produksjonen i landet på grunn av knapphet på varer og den økonomiske uroen.

lufthansa
luftfart
venezuela
Nyheter
Transport
Næringsliv