Milliondryss til forskning på miljøvennlig energi

Norges forskningsråd har tildelt 160 millioner kroner til etableringen av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Totalt vil det bli utdelt 1,3 milliarder over åtte år.

Tildelingen ble offentliggjort da Forskningsrådets energikonferanse åpnet i Oslo torsdag.Legges midlene fra brukere, industripartnerne og forskningsinstitusjoner også i potten, dreier det seg totalt om forskningsinvesteringer på over 2,5 milliarder kroner de nærmeste åtte årene.– Dette er en god dag å være olje- og energiminister på. Forskningssentrene for miljøvennlig energi er spydspissene i satsingen på forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens energisystem. FME-ordningen er en langsiktig satsing for å løse klima- og energiutfordringene. Samtidig skal sentrene bidra til innovasjon, næringsutvikling og lønnsomme arbeidsplasser, sier statsråd Tord Lien, som åpnet konferansen.De åtte nye sentrene dekker områdene vannkraft, smarte kraftnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene.De er hovedsakelig plassert i vertsinstitusjoner i Trondheim og på Kjeller, bortsett forskningen på bioenergi som er lagt til Ås