Røde Kors frykter mindre spillemidler

Røde Kors sier det vil føre til en svekkelse av beredskapen dersom regjeringens varslede gjennomgang av spillemidlene fører til at de får mindre spillemidler enn i dag.

– Vi har ingenting imot at midlene skal fordeles til flere organisasjoner. Men vi frykter store konsekvenser hvis det samtidig fører til at vi får mindre penger til vårt frivillige humanitære arbeid i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) .De såkalte spillemidlene er overskuddet til det statseide selskapet Norsk Tipping. Midlene fordeles mellom idrett, kultur og humanitære formål. Røde Kors får i dag 215 millioner kroner av spillemidlene til sin frivillige virksomhet i Norge.Regjeringen har varslet en stortingsmelding om ny pengespillpolitikk før jul, og Røde Kors frykter nå at en omlegging av midlene skal ramme deres posisjon som beredskapsorganisasjon.– Det finansierer halvparten av vårt arbeid i Norge i dag. Blir disse pengene borte, eller reduseres, vil det bety en svekkelse av beredskapen. Vi håper derfor ikke at vi blir skadelidende når spillemidlene skal fordeles annerledes, sier han.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også