Rygge håper på statlig oppkjøp

Avinor sier nei til å overta Rygge sivile lufthavn, slik ledelsen foreslår. (Oppdatert)

– Det kan være en god idé at staten tar over Rygge sivile lufthavn og legger den inn under Avinor, sier administrerende direktør Pål F. Tandberg til NTB.Men den statlige flyplass-eieren ser annerledes på det:– Det vil ikke være særlig fristende å overta en flyplass uten trafikk. Vi ser ikke hvilke andre selskaper som kan komme inn når Ryanair forsvinner, sier seniorrådgiver Jon Inge Lian i Avinor til NTB.Bestemmer selvStyret ved Rygge sivile lufthavn har vedtatt å avvikle driften, forutsatt at Ryanair holder fast ved beslutningen om å avvikle basen der.Men Tandberg mener at flyplassen likevel kan sikres. Ved statens hjelp.– Med staten på alle sider av bordet kan infrastrukturen som allerede er etablert ved Rygge og Torp, utnyttes bedre. Behovet for en tredje rullebane på Gardermoen vil bli redusert og Forsvaret vil spare beredskapskostnader, argumenterer han.Seniorrådgiver Lian mener premisset ikke holder. Flyselskapene bestemmer selv hvilke flyplasser de vil bruke. Avinor kan ikke styre selskapene til spesifikke flyplasser, fremholder han.