Svake industritall fra Europa

Industriproduksjonen i eurosonen faller overraskende.

Ivan Kverme
Næringsliv

Tall fra Eurostat viser at industriproduksjonen i eurosonen falt med 0,8 prosent på månedsbasis i mars. Det siste året er industriproduksjonen opp 0,2 prosent.Det var ventet uendret produksjon på månedsbasis og en økning på 0,9 prosent på årsbasis.

industriproduksjon
Nyheter
Næringsliv
Makro