– Etter fire tap i retten tenkte vi at havnene nå ville erkjenne feil praktisering, og komme oss i møte slik at vi kunne løst sakene ved hjelp av forhandlinger. Anken bekrefter imidlertid at Norsk Havneforening og Bodø havn ikke har til hensikt å løse dette ved forhandlingsbordet, sier Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten AS.I mai dømte Salten tingrett Bodø havn til å tilbakebetale over 3 millioner kroner til Hurtigruten for ulovlig prising av hurtigruteanløpene. Bodø havn har blant annet krevd 48 timers kaileie daglig av selskapet, som kun bruker kaien i litt over fire timer. I tillegg krevde de et såkalt ISPS-gebyr, selv om dette er betaling for en tjeneste Hurtigruten ikke kjøper.Hurtigruten har vunnet sammenlignbare saker om havners myndighetsmisbruk i fire rettsrunder. Samtidig har Kystverket stilt spørsmål ved havnenes praktisering av regelverket.Bodø havns anke gjelder avgjørelsen om priser og vilkår, som ble underkjent av Salten tingrett. Hurtigruten varsler at de vil motanke den delen av saken som dreier seg om samarbeid om priser og vilkår mellom Bodø havn og andre havner. (©NTB)Trygve Hegnar eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt Periscopus AS.