Tyskland endte opp med et handelsoverskudd på 25,6 milliarder euro i april.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet et overskudd på 22,8 milliarder euro.Mars-tallene ble opprevidert fra et overskudd på 26,0 milliarder euro til et overskudd på 26,2 milliarder euro.Importen falt i perioden 0,2 prosent, mens eksporten var uendret.