Britisk detaljhandel, eksklusive drivstoff, steg i mai 0,1 prosent, viser sesongjusterte tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet at handelen ville stige 0,3 prosent.På årsbasis endte detaljomsetningen opp 5,7 prosent, mot en ventet oppgang på 3,8 prosent.