Flytter statlige arbeidsplasser

Lønns- og regnskapstjenestene til departementene skal flyttes fra Oslo til Trondheim og Stavanger i 2018. Regjeringen har fått støtte fra Venstre til å gjennomføre tiltaket.

Næringsliv

Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo som arbeider med lønn og regnskap, overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år. De skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal tjenestene leveres fra DFØ i Stavanger og Trondheim.– Statlige arbeidsplasser skal bidra til utvikling av sterke og attraktive regioner i hele landet. Det er inngått en avtale med Venstre om å lokalisere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Når vi samler fagmiljøene, kan Stavanger og Trondheim få om lag 30 flere statlige arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.Ingen ansatte blir sagt opp som følge av overføringen, men vil de beholde jobben, må de altså flytte enten til Trondheim eller Stavanger om et og et halvt år.

statlige arbeidsplasser
stavanger
trondheim
jan tore sanner
Nyheter
Næringsliv