Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo som arbeider med lønn og regnskap, overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år. De skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal tjenestene leveres fra DFØ i Stavanger og Trondheim.– Statlige arbeidsplasser skal bidra til utvikling av sterke og attraktive regioner i hele landet. Det er inngått en avtale med Venstre om å lokalisere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Når vi samler fagmiljøene, kan Stavanger og Trondheim få om lag 30 flere statlige arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.Ingen ansatte blir sagt opp som følge av overføringen, men vil de beholde jobben, må de altså flytte enten til Trondheim eller Stavanger om et og et halvt år.