Sammenlignet med april og mai i fjor økte omsetningen i detaljhandelen med mer enn 3 prosent i de samme månedene i år.– Vi ser ingen krisetegn. Det er en forbausende stabil vekst i detaljhandelen. Sparingen er fortsatt høy, men den vil ikke bli høyere, sier sjeføkonom Lars E. Haartveit i Virke til NTB.Rogaland tregestBak veksten skjuler det seg likevel store regionale og bransjemessige ulikheter.– På alt vi har av bransjer, er vekstraten dårligst i Rogaland. Det er her omsetningen går tregest. Unntaket er apotekene, som vokser mer her.Men vi hører også fra aktørene at det er stort spenn mellom bransjene når det gjelder hvem som gjør det bra og ikke, sier Haartveit.Hentet innHaartveit antyder at forbrukerne i tiden framover kan regne med at prisveksten på importerte varer vil avta. Det er lenge siden den norske kronen sank til et betraktelig lavere nivå, og for de fleste importvarene er etterslepet på pris hentet inn.– Vi må tilbake til 70-tallet for å finne en så dramatisk og langvarig svekkelse av den norske kronen. Tradisjonelt tar det lang tid før valutaendringer slår ut i prisendringer hos forbrukerne. Men med noen unntak ligger det an til at prisstigningstakten på importvarer skal ned, sier Lars E. Haartveit. (©NTB)