Forbrukerrådet opplyser på sine at stevningen er sendt tingretten i juni 2016.I tillegg til DNB Norge gjelder saken også de to aksjefondene DNB Norge I og Avanse Norge I.Forbrukerrådet mener DNB har markedsført disse fondene som aktivt forvaltet og at kundene dermed har betalt for at et eget forvalterteam skal plukke ut aksjer de tror vil gi bedre avkastning enn børsindeksen.Forbrukerrådet mener imidlertid at alle de tre fondene i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014 ble forvaltet passivt – som såkalte indeksfond. Dette er fond som automatisk speiler børsens indeks og som dermed er langt billigere enn aktive aksjefond. Forbrukerrådet mener derfor at de 137.000 småsparerne er blitt lurt til å betale for mye. * 150.000 nordmenn har etter Forbrukerrådets mening betalt 690 millioner kroner for mye i gebyrer til DNB. Rådet stevner derfor banken for retten.* Forbrukerrådets stevning ble sendt tingretten i juni 2016. Søksmålet fremmes som et gruppesøksmål på vegne av om lag 150.000 kunder og gjelder i første omgang 690 millioner kroner.* DNB har solgt og markedsført tre aksjefond som aktivt forvaltede fond. Beregninger utført av Finanstilsynet og Norges Handelshøyskole viser derimot at fondene er passivt forvaltet.* I aktive forvaltede aksjefond forsøker et forvalterteam å lete opp aksjer som skal gi bedre avkastning enn børsindeksen.* Et indeksfond er et aksjefond der børsindeks er sammensatt av børsens aksjeselskaper og gir børsens gjennomsnittsavkastning.* DNBs påståtte aktive fond er seks ganger dyrere enn deres passivt forvaltede indeksfond. Forbrukerrådet mener at kundene har krav på å få tilbakebetalt prisdifferansen. DNB avviste alle kravene i februar.* Forbrukerrådet anslår at norske forbrukere årlig betaler 1,7 milliarder kroner mer enn nødvendig for fondssparing.(Kilde: Forbrukerrådet) (©NTB)