Gjelden til Ola Nordmann vokser

Sammenlignet med måneden før, vokste nordmenns gjeld mindre i mai.

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 4,8 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av mai.I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,1 prosent.12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,8 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 6,0 prosent i april.Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 2,6 prosent på 12 måneder, mot 3,2 prosent måneden før.Les mer hos SSB. PengemengdenTolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,2 prosent fram til utgangen av mai i år, ned fra 5,3 prosent måneden før, melder SSB.Husholdningenes pengemengdevekst var 4,6 prosent i samme periode, opp fra 5,8 prosent fram til utgangen av april.Les mer på SSB.