Legemiddelindustrien krever hemmelighold for å gi rabatt på nye og dyre medisiner der det ikke er konkurranse, skrev  lørdag.Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til DN mandag at priser på legemidler ikke kan holdes hemmelig for allmennheten.– Jeg er opptatt av tillit, og hemmelige priser bygger ikke tillit, sier Guldvog, som også er leder for Nasjonalt Råd for prioritering i helsevesenet.Helsedirektoratet har gitt entydige råd til helse­minister Bent Høie om å verne om åpenhet om legemiddelpriser, men han har ikke tatt rådene til følge.– Pasientene må kunne vite at de får de samme rettigheter som andre. Pasientenes tillit til likeverdighet i behandlingen er viktig, og det er den siden ved hemmelige priser jeg er mest opptatt av. Er det virkelig slik at vi ønsker at prisene på medisiner skal være tilbakeholdt fra pasientene, spør Guldvog.