Bisnode D&B overvåker kontinuerlig 132 land i verden.D&B’s Country Risk Indicator er et verktøy som hjelper kundene å vurdere makrorisikoen forbundet med forretninger i utlandet. Makrorapportene behandler blant annet risikospørsmål knyttet opp til betalingsrisiko, produksjonsflaskehalser, investeringsprofiler og anbefalte betalingsbetingelser.
er verdens mest spesialiserte data- og informasjonsleverandør. D&Bs database inneholder informasjon om mer enn 240 millioner foretak i mer enn 240 land. D&B dekker også de fleste land gjennom sin ”Country Insight” makrorapport. Denne gir oversikt over økonomisk, politisk og handelsmessig risiko i et land. Bisnode D&B Norway AS er en del av Bisnode-konsernet, Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon.