Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22796 Renga og 13124 Storstompan i Rødøy kommune i Nordland fylke. Anleggene drives av henholdsvis Nova Sea AS og Marine Harvest AS. Mattilsynet mottok 13. juni varsel om mistanke om ILA ved lokalitetene. Varselet er basert på virksomhetens egne overvåkingsprøver med analysesvar fra Patogen Analyse AS. Mattilsynet vil innen kort tid inspisere lokalitetene og ta ut verifiserende prøver for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen.