Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 3,2 prosent på årsbasis i mai, viser tall fra SSB fredag.Fra april til mai steg kjerneinflasjonen 0,4 prosent.Konsensus lå ifølge TDN Finans på 3,1 prosent oppgang på årsbasis.KPI steg 0,3 prosent på månedsbasis, men oppgangen var 3,4 prosent på årsbasis. I april var oppgangen 3,2 prosent.Flyreiser dro oppEn av årsakene til mai-veksten var prisøkning på flyreiser, og både innenlands- og utenlandsflygninger viste oppgang.Økningen må ifølge SSB ses i sammenheng med måletidspunkter for flyreiser som sammenfalt med langhelger i mai.Prisene på klær og sko viste en samlet oppgang på 0,5 prosent fra april til mai, og fortsetter dermed den svakt oppadgående trenden siden bunnivået i august 2014. Matvarer steg svakt i pris, og det var særlig frukt og grønnsaker som trakk opp, mens prisnedgang på kjøtt og meierivarer dempet oppgangen.Importerte jordbruksvarer steg 1,6 prosent, mens prisene på norske jordbruksvarer var uendret fra forrige måned. Prisene på overnattingstjenester, samt elektrisitet inklusive nettleie, bidro også til prisoppgangen i mai.Bøker trakk nedI motsatt retning trakk bøker som falt 10,8 prosent i perioden. Prisnedgangen på bøker kan ifølge byrået ses i sammenheng med at bokavtalens rabattbegrensninger for fjorårets utgivelser oppheves 1. mai hvert år.Prisene falt også på diesel og boligtekstiler.Hovedårsaken til oppgangen i 12-månedersveksten i KPI var utviklingen i elektrisitetsprisene. Fra mai 2015 til mai 2016 steg prisene på elektrisitet, inklusive nettleie, 17,6 prosent. 12-månedersendringen er den høyeste siden oktober 2013.Produsentprisene oppProdusentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) steg 2,7 prosent fra april til mai 2016.Oppgangen i oljeprisen bidro sterkest, mens metallprisene snudde litt opp etter fler emåneder med nedgang.Fra mai 2015 til mai 2016 falt PPI 11,9 prosent.