Det var høsten 2014 at titusener av intime bilder skal ha blitt spredt på internett, ved at tjenesten Snapsaved ble hacket, melder . Noen dager senere aksjonerte Kripos, og to menn ble i kjølvannet av aksjonen tiltalt for heleri av filene. De hadde lastet ned de hackede filene og samtidig gjort dem tilgjengelig for alle ved å bruke tjenesten BitTorrent.Nedre Romerike tingrett frifant i november i fjor en 21-åring for dataheleri etter å ha vurdert bevisene mot ham til ikke å være holdbare. Mannen innrømmet å ha lastet ned bildene, men nektet for å ha gjort noe straffbart.Denne frifinnelsen er anket av Kripos til lagmannsretten som tar opp saken neste uke. Det er første gang en slik sak behandles av rettsapparatet.– Rettslig er saken prinsipielt viktig for å få avklaring rundt spredning av andres intime bilder, mener pressekontakt i Kripos, Ida Dahl Nilssen, til VG.Statsadvokat Kirsti Guttormsen sier saken er viktig og at påtalemyndigheten mener bevisene er tilstrekkelige til at 21-åringen skal dømmes etter tiltalen.Mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs, sier hun har forståelse for at påtalemyndigheten anker frifinnelsen. (©NTB)