LIVE: Slik tror SSB Norge vil utvikle seg frem til år 2100

SSB legger frem nye befolkningsframskrivinger for 2016-2100 kl 10.00. Følg sendingen live i tv-ruten nederst i saken.

Næringsliv

Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring.Sist SSB presenterte befolkningsframskrivninger var i 2014. Da var prognosen i mellomalternativet en fortsatt vekst i folketallet i Norge hele dette hundreåret. SSB regnet den gang med at veksten blir særlig stor i og rundt de store byene.De ventet også at vi stadig vil bli flere eldre, og antok at hver femte innbygger i 2060 vil være minst 70 år gammel.

Nyheter
Næringsliv