Tanken er at man skal betale inn basert på hvor mye man forurenser, men alle får samme betaling ut. Dermed vil de som forurenser mye får litt tilbake, mens de som ikke forurenser, kan se på utbetalingen som en bonus. Partiet kaller ordningen «klimabelønning», skriver .– Dette er det mest offensive gulrot-forslaget vi hittil har sett i norsk miljøpolitikk, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson om ordningen han vil ha utredet.Han ser for seg at utbetalingen kan skje rett til konto eller gis som skattelette. Problemet med den siste løsningen er at det kan bli vanskelig med utbetalingene til barn, unge og andre som ikke betaler skatt. Alle skal nemlig få sin del av potten.– Når pengene går rett tilbake i folks lommebok, kan det få bred oppslutning, sier Svs Heikki Eidsvoll Holmås, som er positiv til forlaget. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er derimot langt mer skeptisk.– Jeg synes det høres ut som en veldig dårlig idé. Øremerking av avgifter bidrar til mer byråkrati. Det er viktig og riktig at den som forurenser skal betale, men å lage ordninger hvor avgiftene skal betales tilbake for folk, er dårlig ressursbruk, og det gir ikke noen bedre klimaeffekt, sier Helgesen. (©NTB)