Nå vil oljebransjen kutte i godene

Oljebransjen vil nå stramme inn på Nordsjø-arbeidernes goder.

Ekofisk, Nordsjøen
Næringsliv

Oljebransjen vil kutte goder og stoppe lønnsveksten for 7.000 riggarbeidere i Nordsjøen. I dag møtes partene til mekling, skriver Dagens Næringsliv.Arbeidsgiverne ønsker nå ingen lønnsvekst. I tillegg vil de ifølge avisen kutte goder som kompensasjon for endringer i skiftplan, automatisk åtte timer overtidsbetaling for kurs i friperiodene, og overtidsbetaling for arbeid ­mellom 1.460 timer årlig, som er årstimetallet i vanlig nordsjø­rotasjon, og 1.582 timer, som er årstimetall for skiftarbeidere på land. Til sammenligning er et ­normalt norsk arbeidsår, ­eksklusiv ferie, på 1.750 timer.Leder i LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande, har lite å gi, og mener lønnsnivået ikke er hinsides. Han peker på en grunnlønn på mellom 600.000 og 700.000 for offshoreansatte, som riktignok ikke inkluderer alle tillegg og overtidsbetaling. Ifølge tall fra SSB ligger samlet årslønn på over 800.000 kroner i snitt.- Når jeg reiser rundt internasjonalt sier fagorganiserte: «Se til dem i Norge, hva de har fått til. De har høyest lønn, lavest arbeidstid, høyest statsinntekt, lavest løftekost og de beste sikkerhetsresultatene». Når norske oljesjefer reiser rundt internasjonalt, blir de derimot idioterklært av sine kolleger, sier Sande til avisen, og mener det er en direkte sammenheng mellom lønnsvilkår og resultater i Nordsjøen.Forhandlingsdirektør i Norges Rederiforbund, Pål Tangen, vil ikke kommentere sine krav direkte, ut over at arbeidsgiverne ønsker et såkalt kostnadsnøytralt oppgjør.- Rederiforbundet finner det uforståelig at fagforeningene prioriterer lønnsvekst fremfor jobbtrygghet. I dagens situasjon kan vi simpelthen ikke pådra oss økte lønnskostnader i en næring som allerede har svært gode lønns- og arbeidsvilkår. Resultatet i frontfaget var null i generelle tillegg og innebærer også at industribedrifter som sliter med lønnsomheten skal kunne gi null i lokale tillegg, sier Tangen til DN.

oljebransjen
nordsjøen
Nyheter
Næringsliv
Energi