Den sveitsiske sentralbanken holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var dette akkurat som ventet.Samtidig holdes også intervallmålet for libor på minus 1,25 til minus 0,25 prosent. Det var også akkurat som ventet.