Konsumprisindeksen (KPI) i eurosonen steg 0,4 prosent i mai, viser endelige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en vekst på 0,3 prosent.Over året var KPI ned 0,1, mot en ventet nedgang på 0,1 prosent.