- Prematurt å varsle at rentebunnen straks var nådd

Sjeføkonom Kari Due-Andresen mente at Norges Bank nok en gang var for optimistisk.

Norges Bank publiserte i går sin rentebeslutning og Pengepolitiske Rapport, men denne analysen er nå ikke lenger veldig relevant, slår sjeføkonom Kari Due-Andresen fast i dag.Norges Bank besluttet som kjent å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.- Vi mente i går at gitt de svært så usikre utsiktene for økonomisk vekst internasjonalt og i Norge, var Norges Bank nok en gang for optimistisk, og at det var prematurt å varsle at bunnen for styringsrenta straks er nådd. Denne konklusjonen står jo enda sterkere i dag, skriver hun.Hun peker på at Norges Bank antok at britene ville stemme for å forbli i EU, men det gjorde de altså ikke. Hun mener derfor at Norges Bank nå må lage en helt ny vurdering av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.- Retter vi blikket fremover er det en rekke ubesvarte og usikre momenter for markedene i kjølevannet av Brexit. Usikkerheten kan bli langvarig, slår hun fast. Due-Andresen viser for eksempel til at Krona vanligvis er en utsatt valuta i perioder når markedsrisikoen er stor og at det derfor må legges til grunn at kronekursen vil holde seg svakere enn den ellers ville gjort fremover. Og hun venter i tillegg at volatiliteten (svingningene) også vil holde seg på et høyere nivå fremover. Valutakursene live Her kan du lese om hvilke konsekvenser Due-Andresen tror Brexit vil få for norsk økonomi.