Tallet kommer fram i en ny proposisjon til Stortinget, skriver . Omleggingen til det felleseuropeiske togstyringssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management) skal etter planene være ferdig i 2030.Ifølge Samferdselsdepartementet er det flere grunner til at de når tror anlegget blir betydelig dyrere enn det opprinnelige kostnadsoverslaget på 15-20 milliarder kroner. Det første anslaget kom lenge før den eksterne kvalitetssikringen startet og uten forventede tillegg og usikkerhetsavsettinger.– I tillegg har prosjektets omfang økt noe i prosessen. Det er blant annet inkludert flere prosjekter (nybygg) som først bygges med konvensjonelle signalanlegg, der signalanleggene på et senere tidspunkt må oppgraderes, ombygges eller byttes med ERTMS, skriver heter det i en epost fra departementet. Aps jernbanepolitiske talsmann, Sverre Myrli, reagerer på forslaget.– Det er jo veldig, veldig mye penger. Men det som er verre, synes jeg, er at nye prosjekter må utrustes med «gamle» eller konvensjonelle signalanlegg før de senere byttes med ERTMS, sier Myrli. (©NTB)