– Når man med personangrep forsøker å kneble en debatt om viktige spørsmål, så blir det et demokratisk problem, sier NHOs Kristin Skogen Lund, Finans Norges Idar Kreutzer og børsdirektør Bente Landsnes i en kommentar til NTB.– Martin Kolberg velger å svare på et forsøk på en viktig prinsipiell debatt om hvordan staten skal utøve sitt eierskap, med personangrep. Det er trist, og fremmer ikke det åpne, informerte, offentlige ordskiftet, framholder de.
PersonangrepSlår tilbake
Skogen Lund, Kreutzer og Landsnes mener de kun har pekt på at Norge har et grunnlovfestet maktfordelingsprinsipp «med betydelig vekt på rettsvern».– Kontrollkomiteen bør ikke påta seg en rolle som etterforsker, aktor og dommer, sier de tre, som også kritiserer det de opplever som brudd på prinsippene for statlig eierskap.– Når Kolberg sier at denne saken er for viktig til at man kan la seg begrense av juridiske spissfindigheter, har vi framholdt at det nettopp er når sakene er viktige eller vanskelig at det er avgjørende at fastsatte prosedyrer følges, sier de.Bakgrunnen for saken er uttalelser fra Martin Kolberg etter et møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag. Da ba Ap-veteranen de tre samfunnstoppene gå i seg selv – «hvis de har evne til det». Han viste til at en samlet komité, med unntak av Høyre, holder fast ved at det var rett å kalle inn til nye høringer i den såkalte Vimpelcom-saken.– Børsdirektøren bør heller konsentrere seg om korrupsjon som et problem for kapitalen enn at kontrollkomiteen ettergår det som er vedtatt av Stortinget, nemlig nulltoleranse for korrupsjon i det norske forretningsmiljøet, sa han.Etter å ha blitt foreholdt trioens nye uttalelser svarer Kolberg som følger:– Når disse tre snakker om personangrep, så bør man lytte. For det er virkelig noe de har greie på. Evnen til å ta innover seg Stortingets holdning har de imidlertid ikke.(©NTB)