Smiths Venner-topper tjente 210 millioner

De to Smiths Venner-toppene Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen tok ut et utbytte på 144 millioner kroner etter 2015.

Næringsliv

Kjøp og salg av aksjer til trosfeller i egen menighet er blitt lønnsomt for Smiths Venner-toppene Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen. Ifjor tjente de 210 millioner, skriver Dagens Næringsliv.Smilar Invest Ltd. satt i fjor igjen med et resultat på 210 millioner kroner. Av dette ble 144 millioner kroner satt av til utbytte.Ifølge avisen kommer tallene frem i årsregnskapene til duoens norske selskaper, som eier halvparten hver av aksjene i investeringsselskapet på Kypros.- Som de fleste andre investorer har vi ikke som praksis å kommentere regnskapene i våre selskaper ut over det som fremgår av styrets beretning, skriver Larsen i en e-post til DN, mens Smith ikke har besvart avisens henvendelse.

smiths venner
smilar invest ltd
kåre j. smith
bernt aksel larsen
Nyheter
Næringsliv