I årets første kvartal ble det installert solenergi i USA som vil generere 1.665 Megawatt (MW) elektrisitet, viser en ny studie fra SEIA, skriver MarketWatch.Det betyr at hele 64 prosent av veksten i el-kapasiteten i USA kom fra solenergi. Den resterende andelen kom fra kull, naturgass og atomenergi.Til sammenligning var veksten i ny el-kapasitet fra solenergi omtrent den samme som fra naturgass i 2015. Veksten i kull- og atomkapasitet var samtidig svakere enn de to.For 2016 som helhet ventes det å bli installert solenergi tilsvarende 14.500 MW, hvilket representerer en oppgang på hele 94 prosent sammenlignet med i 2015.- Solenergiindustrien vokser vanvittig fort. Dette fordi solenergi nå er blant de billigste alternativene, samtidig som stadig flere bryr seg om miljøet, sier en representant fra SEIA, .Per i dag har USA installert el-kapasitet fra solenergi på 27 GW, hvilket representerer nok strøm til 5,4 millioner amerikanske husholdninger.