I over tjue år har politikerne framholdt målet om økt konkurranse i det norske meierimarkedet. Under behandlingen av jordbruksoppgjøret unnlot Stortinget å benytte en historisk mulighet til å følge opp dette målet, fastslår Synnøve Finden i en melding. De mener dette er et steg i fullstendig feil retning. Nationen
Tirsdag 14. juni behandlet Stortinget forslaget til Jordbruksoppgjør for 2017. I næringskomiteens innstilling i saken foreslås det at midler som ble frigjort i forbindelse med fjerningen av eksportstøtten til Jarlsberg omprioriteres til å redusere den såkalte PU-satsen på norskprodusert yoghurt.- Siden Tine så å si er alene om å produsere yoghurt i Norge, er det igjen Tine som sitter igjen med de frigjorte midlene. Det betyr at midlene flyttes fra et konkurransebegrensende tiltak til et annet. Oppsummert innebærer det at vi ikke flytter oss en millimeter nærmere målet om økt konkurranse i meierimarkedet, sier Trond Haug i Synnøve Finden.Synnøve Finden er skuffet over den manglende oppfølgingen av Stortingets mål om økt konkurranse i meierisektoren. Et samlet Storting vedtok i 1995 å oppløse meierimonopolet. Siden den gang har landbruksministre fra ulike partier framholdt målet om økt konkurranse i sektoren. Fortsatt har Tine en dominerende posisjon i de fleste kategorier. I tillegg står den tidligere monopolisten for mer enn 98 prosent av investeringene i meierisektoren.- Vi er overrasket over at stortingsflertallet ikke benytter anledningen til å skape den konkurransen de etterlyste da de selv satt i opposisjon. Vi hører fine lovord om konkurranse, men blir møtt med tiltak som svekker våre konkurransemuligheter vis-a-vis den tidligere monopolisten, avslutter Haug i meldingen.Ifølge stemte 94 stortingsrepresentanter for å vedta jordbruksavtalen. Fire stemte imot, mens resten avsto fra å stemme