Tall fra fra det amerikanske handelsdepartementet viser torsdag at salget av nye eneboliger i USA falt 6,0 prosent i mai til en sesongjustert årstakt på 551.000 enheter.Konsensus lå ifølge CNBC på 10,7 prosent nedgang.Sesongjustert årstakt i april ble revidert ned fra 619.000 til 586.000, men oppgangen var likevel på 12,3 prosent (16,6 prosent).Positiv PMIForeløpig innkjøpssjefsindeks for industrisektoren i USA kom inn på 51,4 i juni, opp fra 50,7 i mai.Konsensus lå ifølge Bloomberg på 50,9.Ledende indikatorer faltSamtidig viser øvrige tall at de ledende indikatorene i USA falt 0,2 prosent i mai.Konsensus var ifølge Bloomberg 0,1 prosent oppgang.