Selskapet ble dømt til å betale en bot på over 7 millioner kroner, den regionale toppsjefen Pierre-Dimitry Gore-Coty 280.000 kroner, mens Ubers sjef i Frankrike, Thibaud Simpha, l har fått 185.000 kroner i bot.Halvparten av bøtene ble gjort betinget.Påtalemyndigheten krevde at de to sjefene både skulle dømmes til fengsel og bli ilagt forbud mot å drive forretningsvirksomhet i fem år, men de slapp begge deler.Bøtene var dessuten langt lavere enn de over 900 millioner kronene som saksøker, de tradisjonelle taxiselskapene, mente Uber burde betale.Selskapet har utviklet en mobilapp som brukes til å formidle kjøreoppdrag mellom passasjerer og Uber-tilknyttede sjåfører.Lavprisselskapet UberPop anklages for ulovlig konkurransevridning ettersom det bruker ikke-profesjonelle sjåfører. Selskapet er nå forbudt i Frankrike. I stedet tilbyr Uber en transporttjeneste med profesjonelle sjåfører. (©NTB)