Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 264.000 per 4. juni, ned fra 268.000 per 28.mai.Det var ventet at tallet skulle være 270.000Fire ukers snitt kom inn på 269.500, mot 277.000 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 2.172.000 per 21. mai til 2.095.000 per 28. mai.Forventningen her var 2.171.000.