Konsumprisindeksen i USA steg 0,2 prosent i mai. På årsbasis var indeksen opp 1,0 prosent.Konsensus lå ifølge Marketwatch på nettopp 0,2 prosent på månedsbasis.Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,2 prosent på månedsbasis.På årsbasis var oppgangen 2,2 prosent.Begge deler var som ventet.