Øivind Tidemandsen og broren Tore bygde opp kjeder som XXL, Elkjøp og Expert. Øivind Tidemandsens mislykkede satsing på torskeoppdrett er mindre kjent, fastslår DN. Nå satser gründeren på det som kan bli en svært vellykket satsing innen lakseoppdrett: supersmolt som kan spare næringen for milliarder av kroner.– Det er et vedvarende problem med lakselus i oppdrettsnæringen. Dette er en måte man kan løse noen av luseproblemene på, sier Tidemandsen til avisen.Lakselus-problemene koster oppdrettsnæringen fire–fem kroner per kilo laks. Samlet tap er på rundt fem milliarder kroner i året. Tidemandsen eier en tredjedel av aksjene i Njord Salmon på Tjeldbergodden på Nordmøre. Selskapet har brukt 90 millioner kroner på fem års testing. I fjor klarte Njord Salmon for første gang å produsere stor laksesmolt på land, noe som kan løse mange av utfordringene med lakselus.– Vi har fått det til. Vi har brukt fire år på å få kontroll med biologien. Uten god biologi, ingen god økonomi. Nå kan vi levere stor laksesmolt til kundene. Dette er et gjennombrudd for oss, sier styre­leder Helge Hellebust i Njord Salmon til DN.