Asylgigant fikk ulovlig mye statsstøtte

Hero Norge har fått 6,7 millioner kroner i ulovlig statsstøtte.

Politet i full berdskap etter bråk på Fagerli ventemottak som drives av Hero i Holter i Nannestad. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix
Næringsliv

Hero Norge er landets største selskap innen asylmottaksdrift og har tjent gode penger de siste årene. En liten del av pengene som selskapet får av staten, er øremerkede tilskudd som det ikke skal tas profitt av.Ifølge tall fra UDI viser det seg at Hero Norge har mottatt litt over 6,7 millioner i tilskudd siden 2012, hvilket er omtrent 5,1 millioner kroner mer enn det EØS-reglene for statsstøtte tillater, skriver DN.Loven sier at statsstøtten til kommersielle aktører ikke skal overskride 200.000 euro i løpet av tre år for å sikre like konkurransevilkår i markedet.Dersom statsstøtten går over grensen, skal det søkes om tillatelse fra Eftas overvåkningsorgan Esa. Det har ikke skjedd med tilskuddene som Hero Norge har fått.- Vi må anerkjenne at vi har utbetalt utover det som regelverket gir rom for, sier Knut Henrik Berntsen fungerende avdelingsdirektør i UDI, til avisen.UDI valgte ikke å kreve pengene tilbake da de i 2014 oppdaget at Hero Norge hadde fått for mye, men i stedet innføre full stopp av slike tilskudd til alle kommersielle aktører i 2015.

asylmottak
statsstøtte
udi
Nyheter
Næringsliv