Avgifter truer lønnsomheten på flyruter

Nye, endrede og økte avgifter gjør det vanskeligere å drive flyselskap der folk trenger flyforbindelsen mest, mener Widerøe.

Selskapet lister opp en rekke nye og endrede avgifter som innebærer flere millioner i ekstra utgifter, skriver Dagsavisen.– Flyseteavgiften er uten tvil den som rammer hardest, men det er likevel summen av alle avgifter som gjør det veldig vanskelig å videreutvikle et godt kommersielt tilbud i Distrikts-Norge, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.Ifølge Widerøe har avgiftene på enkelte strekninger økt med over 50 prosent. Selskapet betjener 46 flyplasser i Norge, mange i grisgrendte strøk med få transportalternativer.– For mange er Widerøe kollektivtransporttilbudet eller «bussen». På grunn av store avstander er fly ofte det eneste reelle alternativet, påpeker Brandvoll. Ruter med lite passasjergrunnlag kan gå fra å være lønnsomme til å bli ulønnsomme, sier hun.Rundt 65 prosent av Widerøes ruter drives kommersielt, og det er her avgiftsøkningen merkes. De øvrige rutene drives på anbud fra staten, og her får selskapet kompensasjon. (©NTB


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker