Færre arbeidsledige

Foto: Scanpix
Næringsliv

I løpet av juli ble det 500 færre helt arbeidsledige. Det viser sesongjusterte tall fra Nav. Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkerer på tiltak falt med 200 personer.Ledigheten har gått mest ned i Østfold og i Sogn og Fjordane i løpet av juli, justert for vanlige sesongvariasjoner. Aust-Agder og Finnmark er fylkene med størst økning i arbeidsledigheten den siste måneden.Ved utgangen av juli er det registrert 87.700 helt arbeidsledige hos Nav. Det er 2.400 flere enn på samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er med dette 3,2 prosent, mot 3,1 prosent i juli i fjor.Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkerer på tiltak er nå på 99.600, hvilket tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 6.600 flere enn i juli i fjor, då ledigheten var på 3,4 prosent.

karriere
nav
arbeidsledighet
aku-ledighet
Nyheter
Næringsliv