- Nå kan Fed trygt vente med å heve renten

BNP-veksten skuffer stort i USA. Det får konsekvenser, tror DNB Markets.

Næringsliv

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 1,2 prosent på årsbasis i 2. kvartal, viste foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter fredag.Konsensus lå ifølge Marketwatch på 2,6 prosent vekst.Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets har sett bak tallene, og skriver i en kommentar at lager trakk veksten ned 1,2 prosentpoeng. Dette ble dermed fjerde kvartal på rad med negativ lagereffekt.- Veksten i privat konsum var sterk (4,2 prosent), mens investeringene falt 3,2 prosent og offentlig etterspørsel 0,9 prosent. Det var et lite, positivt bidrag fra utenrikshandelen, fortsetter DNB-økonomen.- Renteøkning kan trygt venteHan viser videre til at BNP-veksten i 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i år ble revidert ned til hhv. 0,9 og 0,8 prosent.- BNP har dermed bare økt med 1,2 prosent det siste året. De svake tallene tilsier at Fed trygt kan vente med å heve renten. Sannsynligheten for en heving i september er betydelig redusert etter disse tallene. Vår prognose tilsier heving i desember. Om det skal skje, må veksten ta seg betydelig opp i 2. halvår, avslutter Magnussen.      

bnp
usa
federal reserve
rente
dnb markets
Nyheter
Næringsliv