Norwegian skal ansette 50 nye piloter

Norwegian-ledelsen og pilotenes fagforening Parat er enige om en ny overtidsavtale som gjelder ut året. 

Næringsliv

Partene er også enige om at det skal ansettes minst 50 nye piloter.Partene møttes hos advokatfirmaet BA-HR i Oslo onsdag klokken 10 for å forsøke å komme til enighet om en avtale som kan løse bemanningsproblemet Norwegian har opplevd siden fredag.Åtte og en halv timeOver åtte og en halv time senere kunne flygesjef Tomas Hesthammer opplyse til mediene som ventet på utsiden, at partene hadde kommet til enighet.– Vi har endelig kommet fram til en løsning. Vi har inngått en avtale om økt fast bemanning, og også om videreføring av avtalen om salg av fridager. Vi øker med et betydelig antall faste ansatte i Skandinavia, sier flygesjefen.– Vi oppfordrer pilotene til å selge fridager slik at vi kan få passasjerene trygt fram. Å være vitne til at så mange passasjerer lider, tar selvsagt på, legger han til.Hesthammer understreker at Norwegian fortsatt er avhengig av at pilotene selger fridager ettersom det vil ta tid å ansette nye piloter.Nye piloterHesthammer vil ikke tallfeste hvor mange nye piloter som skal ansettes, men ifølge Halvor Vatnar, fagforeningsleder for pilotene, dreier det seg om minimum 50 nyansettelser i Skandinavia.– Jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag for det vi har sagt i lang tid, nemlig at det må ansettes flere piloter, sier Vatnar til NTB.– Det viktigste er å få flere ressurser, for vi kan ikke sitte og se på at solgte billetter og flyginger er avhengig av at pilotene selger fridagene. Det er en grunn til at man har disse fridagene. Det er for å restituere seg etter de harde arbeidsdagene det har blitt i denne bransjen. Det viktigste var å få flere ansatte, for det er eneste måte å få dette på rett kjøl, fortsetter fagforeningslederen.18 kansellerte avgangerDen siste tiden har det stormet rundt Norwegian, som har kansellert mange flyginger – i helgen ble det kansellert minst 18 avganger. Dette omfattet både innenlands- og utenlandsflyginger.Avlysningene kom etter at Parat sa opp overtidsavtalen om kjøp og salg av fridager i begynnelsen av mai i år. Den utløp 1. juli, og ifølge pilotene sa de opp avtalen nettopp fordi selskapet baserer sin drift på ordningen og er avhengig av den for å ha nok folk på jobb i de mest hektiske periodene.– Vi har erkjent at vi har hatt for få piloter i sommer, og vi justerer dette tallet nå, sier Hesthammer.Fagforeningslederen vedgår at det har vært en lang og vanskelig prosess.– Nå får vi legge det bak oss. Vi oppfordrer våre medlemmer til å hjelpe til med det de kan og har anledning til nå i sommer, og så får vi håpe at det fører til et minimum av eller helst ingen kansellerte flyginger, sier Halvor Vatnar. (©NTB)

Norwegian
norwegian air shuttle
Nyheter
Næringsliv