Optimera kjøper opp Flisekompaniet

‒ Synergiene virker helt åpenbare, sier administrerende direktør i Flisekompaniet, Raymond Lund.

Flisekompaniet er en landsdekkende kjede med 26 utsalg fra Alta i nord til Sandnes i sør. Kjeden hadde i 2015 en omsetning på over 400 millioner kroner. Etter oppkjøpet av selskapet blir Optimera en ledende aktør innen markedet for flis og tilbehør.– Dette styrker vår posisjon som totalleverandør og produktspesialist i markedet. Felles kundegrunnlag og fysisk tilstedeværelse i våre satsningsområder gjorde dette veldig attraktivt. Her får vi merverdier våre kunder vil sette pris på, sier administrerende direktør Asbjørn Vennebo i Optimera.Flisekompaniet skal fortsette under eget merkenavn og det er i første omgang kunden som vil merke oppkjøpet ved at de får tilgang til et større spekter av produkter og tjenester.‒ Flisekompaniet har gjort det bra de siste årene og kjeden har i dag cirka 170 høyt kvalifiserte ansatte. Nå skal vi lære av hverandre og overføre kompetanse der vi er gode i dag. Som organisasjon er vi trent til raskt å sette oss inn i nye forretningsområder. Vi er langsiktige i alt vi gjør og skal bruke den tiden vi trenger for å bli den foretrukne spesialisten også på flis og tilbehør, sier Vennebo.Vennebo og Optimera oppgir å ha fulgt selskapet med interesse over lengre tid. De anså Flisekompaniet som en naturlig oppkjøpskandidat når muligheten nå åpnet seg. Raymond Lund, administrerende direktør i Flisekompaniet, blir med videre og forteller at han er fornøyd med at selskapet han leder nå blir en del av Optimera.‒ Synergiene virker helt åpenbare. Nå får vi inn en sterk industriell eier som forstår både markedet vi opererer i og måten vi er organisert på. Sammen blir vi enda sterkere på totalløsninger for våre kunder og det blir en veldig spennende tid fremover, sier Lund.Overtakelse er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet som ventes å foreligge i løpet av august/september 2016.


Les også