Tviler på kalddusj fra Fed

Thina Margrethe Saltvedt analyserer.

Næringsliv

Klokken 20:00 i kveld, norsk tid, kommer Federal Reserve med en ny rentebeslutning.De færreste tror den amerikanske sentralbanken hever renten nå, og i så fall vil det bli en kalddusj, slik Nordea-analytiker Thina Margrethe Saltvedt formulerer det i dagens morgenrapport.- Vi ser det som lite sannsynlig at Fed vil heve renten ved kveldens FOMC-møte (Federal Open Market Committee - Feds rentekomité), men det betyr ikke at kveldens møte blir kjedelig. Forhåpentlig vil FOMCs pressmelding gi oss bedre innsikt i hvordan komiteen vurderer de økonomiske utsiktene fra september og videre utover høsten, skriver hun.Skjer det i desember?Etter Brexit-avstemmingen 23. juni så Nordea Markets for seg at Fed ville vente til desember før de igjen hever renten.- Men hvis de amerikanske veksttallene fortsetter å overraske på den positive siden, spesielt arbeidsmarkedet, kan det komme en renteøkning allerede i september, fortsetter Saltvedt.Meglerhuset holder fremdeles på at Fed vil heve renten i desember.- Markedet priser ikke fullt ut en renteøkning i år. I dagens priser ligger det kun inne 10 prosent sannsynlighet for en økning i juli, 26 prosent for september og 46 prosent sannsynlighet for en økning i desember, skriver Saltvedt.Gitt den vedvarende usikkerheten rundt den økonomiske veksten tror Nordea FOMC vil foretrekke å vente til de ser flere sikre tegn på at veksten stabiliserer seg før de igjen går til aksjon.- Vi venter derfor at de vil være forsiktige med å angi et gitt tidspunkt for neste renteøkning, avslutter Nordea.Skjer det i september?DNB Markets venter heller ingen endringer fra Fed nå banken avslutter sitt 2-dagersmøte i dag.Meglerhuset ser tilbake på forrige møte, rett før Brexit-avstemningen, da Fed (som ventet) valgte å holde renten uendret.- Begrunnelsen var todelt. For det første hadde de svake arbeidstallene for mai sådd tvil om den gode utviklingen på arbeidsmarkedet. I tillegg var det betydelig usikkerhet knyttet til Brexit, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i dagens morgenrapport. Han konstaterer at de økonomiske indikatorene etter juni-møtet stort sett har kommet inn på den sterke siden.

  • Sysselsettingsveksten tok seg kraftig opp i juni, etter fravær av jobbvekst i mai.
  • Ledigheten steg riktignok litt, men ligger fortsatt under 5 prosent.
  • Lønnsveksten steg til 2,6 prosent - den høyeste etter finanskrisen.
  • God forbruksvekst i mai.
  • ISM-indekser for hhv. industri og tjenesteytelser tok seg opp i juni.
  • Kjerneinflasjonen (KPI) steg til 2,3 prosent i juni, PCE-kjerneinflasjonen var uendret på 1,6 prosent i mai.
  • Husholdningenes inflasjonsforventninger, målt med Michigan-undersøkelsen, trakk litt opp i juni og juli.
- Samlet sett synes dataene sterke nok til at Fed kan indikere at renten kan settes opp 21. september, skriver Magnussen.

federal reserve
rente
nordea markets
thina saltvedt
dnb markets
Nyheter
Næringsliv