Britisk rentedom klar

Resesjonen nærmer seg?

Bank of England (BOE) har kuttet sin viktigste styringsrente, base rate, med 25 basispunkter til rekordlave 0,25 prosent.
Næringsliv

Bank of England (BOE) har kuttet sin viktigste styringsrente, base rate, med 25 basispunkter til rekordlave 0,25 prosent.Dette var i tråd med forventningene.Kuttet kommer samtidig som britisk økonomi står på randen av resesjon, i kjølvannet av Brexit-avstemningen tidligere i sommer.Ni av ni medlemmer i komiteen stemte for å kutte renten.Forrige renteendring skjedde 5. mars 2009 (et kutt på 50 basispunkter).BoE utvider også rammen for statsobligasjonskjøp med 60 milliarder pund - fra 375 til 435 milliarder pund. Her var komitéen ikke enstemmig (6 mot 3).Ifølge en Reuters-undersøkelse ventet omtrent halvparten av økonomene (17 av 36 spurte) at lettelsene ville bli holdt uendret.Nullrente før nyttår?Sentralbanken varsler også at den vil kjøpe selskapsobligasjoner for opptil 10 milliarder pund i løpet av 18 måneder (her stemte én av ni mot).BoE skriver i sin inflasjonsrapport at utsiktene for britisk økonomi har svekket seg markert siden Brexit-avstemningen.Estimatet for BNP-veksten i 2017 kuttes fra 2,3 til 0,8 prosent, mens det for 2018 kuttes fra 2,3 til 1,8 prosent.Flertallet i komitéen signaliserer videre at de venter rentekutt til nærmere null innen utgangen av 2016.Sentralbanksjef Mark Carney understreker uansett på pressekonferansen i kjølvannet av rentedommen at BoE ikke fullt ut klarer å kompensere for effektene av Brexit.Han peker også på at svekkelsen av pundet vil stimulere eksporten og svekke importen.- Ved å handle på et tidlig tidspunkt kan vi bidra til å redusere usikkerheten, sier Carney.Hele inflasjonsrapporten her. Dette sier DNB Markets- Bank of England sier at dagens pakke kan økes ved alle dimensjoner, det vil si ved å kutte renten ytterligere, ved å øke TFS, og ved å øke kjøpene av verdipapirer. Det signaliseres at renten vil settes ytterligere noe ned i høst, men ikke helt ned til null. Ytterligere rentekutt synes dermed sannsynlig.- Om det blir nødvendig med mer stimulanse på andre områder, vil være avhengig av den økonomiske utviklingen fremover, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i en kommentar. TFS (Term Funding Scheme) et et nytt fundingprogram som innføres for å øke effekten av rentekuttet. Dette vil sikre funding til bankene til en rente nær styringsrenten.Advarte mot valutasjokkMange analytikere så på forhånd også for seg at sentralbanken ville ta opp igjen sine statsobligasjonskjøp, med advarsel om en kraftig pundstyrkelse om den ikke gjorde det.Valutameglere spådde overfor Reuters i så fall GBPUSD opp i 1,3850.Etter Brexit-avstemningen svekket pundet seg til rundt 1,28 mot dollar, sine laveste nivåer på 31 år. Siden har pundet styrket seg noe igjen.GBPUSD sto rett før klokken 13:00 i 1,3266.- Det ville ha vært som om Brexit ikke hadde skjedd. (...) Jeg tror et kutt, pluss 100 milliarder pund i nye, kvantitative lettelser trolig er hindringen (for nye svekkelser), sier forvalter Richard Benson hos valutafondet Millennium Global til nyhetsbyrået.Pundet reagerer med dagens beslutning med å svekke seg. GBPUSD står klokken 13:06 i 1,3171, mot altså 1,3266 like før klokken 13:00.Pundet svekker seg også litt mot norske kroner , til 11,13 kroner.London-børsen har reagert med et lettelsesrally, og FTSE 100 er nå opp over én prosent, etter å ha vært omtrent uendret like før dommen falt.Følg valutakursene live

rente
bank of england
resesjon
storbritannia
Nyheter
Næringsliv