Dette kan fjerne laksen fra fjordene

Et norsk-skotsk selskap har utviklet en landbasert tank for lakseoppdrett som er kommersielt lønnsom. Og med det kan norske fjorder bli overflødige, ifølge Klassekampen.

I dag er det et tak på lakseproduksjonen på grunn av problemene med lakselus. Med landbaserte eller lukkede havbaserte oppdrettsanlegg kan industrien produsere laks uten fare for lakselus. Den nye teknologien gjør det også rimeligere.– Landbasert lakseoppdrett er ikke noe som kommer om fem eller ti år. Det er her nå, og vår tank er beviset, sier direktør Arve Gravdal i selskapet Niri til avisen. Selskapet har satt verdens største landbaserte oppdrettstank for laks i drift. Tanken, som står i Skottland, rommer 1.600 kubikkmeter.Norge produserte 1,3 milliarder tonn oppdrettslaks i 2015, som tilsvarer 95 prosent av all produsert oppdrettsfisk. Med landbaserte oppdrettsanlegg kan fisken produseres hvor som helst, ikke bare i norske fjorder.– Om ti år vil det være helt unaturlig å fly fiskeprodukter til Kina og USA, ifølge Gravdal.Bendik Fyhn Terjesen, seniorforsker ved Nofima og senterleder for CtrlAQUA SFI, som forsker på lukkede anlegg, sier Norge ikke er klar til å sette 700.000 tonn fisk rett i lukkede anlegg helt ennå.– Jeg tror det kommer til å ta fem til ti år til før det kommer storstilt kommersiell produksjon av laks i lukkede anlegg. Vi har et stort ansvar for fiskehelse og -velferd, som gjør at dette tar tid. (©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker