En drøss med ferske nøkkeltall tikker inn

Både fra eurosonen og en rekke europeiske land har det onsdag tikket inn PMI-tall for servicesektoren.

Næringsliv

De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for servicesektoren endte på 52,9 i juli, viser endelige tall.Foreløpige tall viste en indeks på 52,7, og det var ikke ventet endringer.Også fra enkeltland i Europa har det tikket inn PMI-tall:Tyskland: 54,4 (ventet 54,6)Frankrike: 50,5 (ventet 50,3)Sverige: 57,8Storbritannia: 47,4 (ventet 47,4)Italia: 52,0 (ventet 51,0)Spania: 54,1 (ventet 55,2)En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.

pmi
servicesektoren
eurosonen
tyskland
frankrike
sverige
italia
Spania
Nyheter
Næringsliv
Makro