Ferske tall fra Kina

Den kinesiske handelsbalansen viste et større overskudd enn ventet i juli, men 

Næringsliv

Det kinesiske handelsoverskuddet endte på 52,31 milliarder dollar i juli.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det ifølge TDN Finansa på forhånd ventet et overskudd på 47,30 milliarder dollar.Juni-tallene viste et overskudd på 48,11 milliarder dollar.Målt i dollar falt eksporten ifølge Bloomberg med 4,4 prosent fra juli i fjor, mens importen endte ned 12,5 prosent. I yuan steg eksporten med 2,9 prosent fra juli i fjor, mens importen falt med 5,9 prosent.

kina
handelsbalanse
eksport
import
Nyheter
Næringsliv
Makro