Forbrukertilliten på det høyeste på over tre år

Foto: Scanpix

Ikke siden februar 2013 har forbrukertilliten vært så sterk som nå.

Forbrukertilliten er nå på sitt høyeste nivå siden februar 2013 og stiger for femte måned på rad, melder analyseselskapet Opinion.Tallene for august viser at forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 6,2 poeng, opp 1,4 poeng fra måneden før.- Fremtidstroen har blitt styrket gradvis gjennom våren og sommeren, og det er spesielt troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet de kommende 12 månedene som er vesentlig sterkere nå. Ikke siden august 2014 er det flere som tror at landets økonomi vil være bedre om 12 måneder. Ikke siden juni 2011 er det flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.Dårligere om ett årHøidahl påpeker imidlertid at det fortsatt er flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om ett år.- Men det har blitt stadig færre pessimister og flere optimister siden det inntraff et slags stemningsskifte på forsommeren. Da gikk den overordnede tillitsindeksen fra å være negativ til positiv, sier han.- Troen på egen økonomi har derimot fått seg en liten knekk, for etter å ha steget gradvis gjennom våren og sommeren, går denne delindeksen nå tilbake. Men i motsetning til troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet, er det flere som tror at egen økonomi vil være bedre enn dårligere om 12 måneder. Nordmenn er med andre ord mer optimistiske på vegne av egen økonomi enn landets økonomi, påpeker han.Høidahl forteller at selv om optimismen er stigende er det også flere som oppgir at de vil spare.- Spareindeksen er på sitt høyeste nivå så langt i år, noe som kan tyde på at mange fortsatt viser moderasjon og ønsker å ha en buffer dersom det skulle bli trangere økonomiske tider, sier Henrik Høidahl. CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene, sier han.